Pokermarker från medeltiden

Hur långt tillbaka kortspel och poker sträcker sig vet man inte exakt men det går att tidsbestämma det på ett ungefär med fynd som man har hittat runt om i världen. Alldeles nyligen gjordes det ett stort fynd i Storbritannien, man tror att det var pokermarker från medeltiden.

Det var i somras som arkeologer gjorde utgrävningar i den engelska byn Suffolk. Över 90 personer arbetade i två veckor med att leta lämningar efter Premonstratensian-klostret som byggdes under 1182. Den lilla bit som påminner om en pokermark sägs vara från omkring 1500-talet så det tillhörde inte samhället som man letade efter men det är mycket intressant ändå. Denna lilla ”pollett” användes också som en valuta och man har belägg för att den har förekommit i gambling sammanhang. Det är ytterliga ett bevis på att gambling fanns vid den här tidpunkten, oklart om det var just poker som spelades. Det kan faktiskt vara någonting annat som man använde att spela med. Spelkorten kom visserligen runt 1300-talet men även tärningar var ett populärt spel att fördriva tiden med.

Dock så säger historien att inom katolska kretsar så var gambling någonting som hörde till vardagen, det var tillåtet för kyrkans män att spela på sin fritid. Det kan i och för sig betyda att föremålet faktiskt hörde till samhället och klostret, inget är dock bevisat, det är bara vi som kom på den tanken.

På platsen hittade även andra intressanta fynd, ett föremål som liknar en förbannelsetablett ska ha hittats. Den ska innehålla en gammal förbannelse, men man har ännu inte lyckas tyda skriften på tabletten.